Bükkösdi Kálmán: Együttes különállók

"... Knyihár Amarilla festészete esetében a modern vagy éppen az évezredek óta viselt női szerepek manifesztálódnak a formailag tudatosan választott klasszikus előadásmódok mögött. Valóság és annak tükörképe, képzelet és tudatalatti, ellentmondások jelennek meg a vásznaikon, és tükör által homályosan engedik bekukucskálni a kíváncsi nézőt egy izgató, finom erotikával átszőtt világba. Knyihár úgy teszi ezt, hogy idősíkokat pakol egymásra, a látszólag egybe nem illő képek megjelenítésével elbizonytalanítja a titkok után lopakodó és kutakodó nézőt. Egyszerre nyitogat asszociációs kapukat, és mikor besétálsz, bezárja ezeket a járatokat, mintegy csapdába ejtve a nézőt. Mikor kézzelfoghatóan tetten érnél valamit, rájössz, az csak az égi mása annak, amit hittél, s már el is illant, folytatódhat tovább a kergetőzés. Két vásznán egyszerre tudta megjeleníteni a törékeny intimitást és a végtelen kiszolgáltatottságot, a szépség magasabbrendűségét és a világ kiábrándító hétköznapiságát. Festői előadásmódja sfumátósan lágy. Ahogy a témáihoz illik.

Újkori Vénusz-ábrázolásai, hiszen erről is van többek között szó, úgy korszerűek, hogy négy-ötszáz éves archetipeket őriznek, a reneszánsz és a kora barokk mesterek idéződnek vásznain."    

 

Bükösdi Kálmán: Együttes különálók

 

Elhangzott a „KICSI és nagy” című kiállítás zárásán,

Pécsett, a Nádor Galériában, 2010. március 8-án.

 
Ars Poetica

"TRANSZPARENS" KÉPSÍK A kép síkjának és a kép terének szintézise


Munkáim alakításában fontos szempont volt a kép terének érzékeltetése, fokozása és ezzel együtt a néző terének megnövelése, kibővítése a festészet illúzióteremtő eszközei által ezért, hogy a képek előtt állók megfeledkezzenek nézői mivoltukról, és a művek résztvevőivé váljanak, gondolatban ezen terekben "sétáljanak", létrejöjjön a mű tere és a néző tere közötti interreláció, hogy a mű a néző "élet-terének"  meghosszabbításává váljon, olyan legyen mint a végtelen képzelet.   Ez az úgynevezett gondolati tér megalkotása, a művészettörténet, ezen belül a festészet, folyamatosan visszatérő problémája, mely mindig a valóság, a tárgyiasság korlátjaiba ütközik. Amíg a médiumok keretei léteznek, addig a kérdések is fennállnak: Mit látunk, az üzenetet, a gondolat megnyilatkozását, vagy annak módját, hordozóját, stílusát, vagy a kettőt egyszerre?

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 2